Sou a: Inici / Usuaris / Serveis Ambientals del Vallès Oriental / Oferta treball: Enginyer/era Informàtic/a

Oferta treball: Enginyer/era Informàtic/a

OFERTA DE TREBALL

(Enviada el: 2021/05/17 08:40:55.464679 GMT+2 )


Descripció del lloc :
  1. Analitzar i definir l’estructura dels sistemes d’informació i noves tecnologies adaptades a les necessitats de la corporació.
  2. Desenvolupar aplicacions informàtiques en els llenguatges d'ús de la corporació, en funció de la planificació establerta i de les necessitats dels serveis, així com aplicacions per ordinadors personals, de suport a les eines ofimàtiques estàndard.
  3. Controlar, gestionar i vetllar pel manteniment de les aplicacions, programes i suports lògics utilitzats per la corporació.
  4. Assessorar, informar i valorar les necessitats de la corporació en l’àmbit de les noves tecnologies i de la informació
  5. Assessorar a la corporació en general, proporcionant la informació sobre temes propis de l'àmbit, procurant un sentit global d'actuació i coherent amb les capacitats de l'organització i el seus recursos.
  6. Analitzar i estudiar les necessitats corporatives i dels usuaris, dissenyant solucions informàtiques i polítiques de desenvolupament de les aplicacions informàtiques.
  7. Supervisar i avaluar el funcionament dels diferents recursos informàtics que la corporació empra per a la seva gestió interna i per a la correcta prestació de serveis públics.

Requisits :

1.1.        Estar en possessió de la titulació de: Tècnic/a en sistemes A2: Diplomatura, enginyeria tècnica o títol de grau universitari en informàtica o telecomunicacions i equivalents.

1.2.        Complir amb els requisits següents:

a)    Tenir coneixement de la llengua catalana del nivell C de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. Les persones que no presentin el corresponent certificat, ni acreditin trobar-se exempts, hauran de realitzar una prova de caràcter eliminatori per a l’acreditació del coneixement de llengua catalana en el nivell que es requereixi.

b)    Les persones aspirants admeses en el procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat a l’exercici de les funcions pròpies del lloc.

c)    Posseir la capacitat funcional pel desenvolupament de les tasques i l’exercici de les funcions corresponents al lloc de treball.

d)    No trobar-se sotmès/a en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes a la legislació vigent.Interessats dirigir-se a :

1.1.        Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives podran presentar la sol·licitud, pels següents mitjans:

a)    En el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administrativa Comú de les Administracions Públicas (en endavant, LPACAP).

b)    De manera presencial, a les oficines de registre del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, camí ral s/n de Granollers, els matins de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00.

c)    A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi.

d)    A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

e)    A les oficines d’assistència en matèria de registres.

En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics habilitats diferents del propi de Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental, s’haurà de trametre via correu electrònic (rrhh@savosa.cat), el mateix dia, còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada.

 


DADES DE L'EMPRESA

Empresa : Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental

Adreça : Camí Ral, s/n. 08401 Granollers

Telèfon : 938708753

Població : Granollers

Correu electrònic : rrhh@savosa.cat

Persona de contacte : Ariadna Gaspà

« Setembre 2021 »
Setembre
DgDlDtDcDjDvDs
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930